Zaznacz stronę

Anna Zacny

Kompleksowe usługi z zakresu
BHP, P.POŻ., Obrony Cywilnej
i Pomocy Przedmedycznej

Kim jestem?

Działam w branży BHP, PPOŻ i OBRONY CYWILNEJ od wielu lat.

Wiem ile czasu i energii pochłania prowadzenie własnej firmy. Biorąc pod uwagę cały ten czas, mam bardzo duże doświadczenie, jako pracownik „służby bhp” i jako właścicielka firmy.

Kobieta, matka, żona, z bagażem cudownych doświadczeń, dla której 24 godziny na dobę to za mało. Zakochana w życiu.

Wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm KKB, a także członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Oferta

Zapewniam rzetelne i profesjonalne wykonanie powierzonych mi obowiązków w poniższym zakresie.
Stała obsługa BHP
Realizowanie zadań pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Wykonywanie zadań „służby BHP”
Szkolenia w zakresie BHP, P.POŻ., Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz prawnej i technicznej ochrony pracy
Sporządzanie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy w firmie
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, obsługa postępowań powypadkowych wraz z reprezentowaniem pracodawcy w instytucjach
Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
Przeglądy okresowe warunków pracy oraz przestrzegania przepisów czyli tzw. stanu BHP
Opracowywanie instrukcji bhp, procedur, regulaminów, planów ewakuacji
Ocena ergonomiczna stanowisk pracy
Audyty z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej
Nadzór nad ewidencją szkoleń BHP i badań lekarskich
Opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektu